Villa Mallie

P R I V O L A

Ovom privolom potvrđujete da ste stariji/starija od 16 godina. 
Ovom privolom trgovačko društvo Marughe d.o.o. Bale, Trg La Musa 2, OIB 61226603090 (u daljnjem tekstu: Marughe), pruža podatke o obradi Vaših osobnih podataka u sklopu pružanja usluga tog društva te radi sudjelovanja u Marughe-ovom „loyalty“ programu i radi slanja biltena-newslettera korisnicima programa te Vaša prava s tim u vezi, a Vi dajete suglasnost na obradu istih.
Kao korisnik usluga koje pruža Marughe te zbog sudjelovanja u „loyalty“ programu dajem izričitu suglasnost i privolu da Marughe prikuplja, obrađuje, koristi i analizira moje osobne podatke koji su navedeni u ovoj privoli, sve prema uvjetima i na način koji su navedeni u nastavku.

Osobni podaci koje Marughe prikuplja
Pri korištenju usluga koje pruža Marughe i sudjelovanju u „loyalty“ programu prikupljaju se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad, poštanski broj), državljanstvo, datum rođenja, država rođenja, spol, podaci o korišteni uslugama Marughe-a, vrsta osobne isprave, broj osobne isprave, podatke o plaćanju kao što su to brojevi računa i ostale povezane kartične informacije, e-mail, OIB (ili takav odgovarajući podatak u stranoj zemlji), naziv tvrtke i podaci o tvrtki (ako je ista korisnik usluga), podaci o invalidnosti, IP adrese uređaja, MAC adrese, e-mail adresu koja koristi wi-fi sustav, oznaka zemlje koja koristi wi- fi sustav, datum i vrijeme prijave na sustav, telefonski brojevi/brojevi mobitela te podaci o pruženim uslugama (vrsta, mjesto, vrijeme, iznos i dr. Mi koristimo „cookije“ i druge tehnologije kako bi prikupljali podatke

Za gore navedeno, ali i za sudjelovanje u marketinškim programima korisnika usluga i „loyalty“ programa Marughe-a, kako je opisano u nastavku, pored prethodno navedenih podataka, Marughe prikuplja i moju i elektronsku poštu i broj telefona/mobitela, a u tu svrhu može koristiti i moju adresu elektronske pošte za upućivanje papirnatih sadržaja.
Za slanje biltena – newslettera Marughe prikuplja moju adresu elektronske pošte radi slanja newslettera.
Voditelj obrade osobnih podataka
Voditelj obrade mojih podataka je Marughe d.o.o. Bale, Trg La Musa 2, OIB 61226603090.
Kontakt: tel.: +385 (1) 6052 155; email: info@villamalie.com
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Podaci službenika za zaštitu osobnih podataka objavljeni su na web stranici Marughe-a www.villamalie.com. . Kontakt podaci su: tel.: +385 (1) 6052 155; email: info@villamalie.com

Svrha obrade u sklopu pružanja usluga Marughe-a i sudjelovanja u programu
Podaci se prikupljaju radi:

  1. identifikacije korisnika, kvalitetnijeg pružanja usluga i omogućavanja evidentiranja pruženih usluga u „loyalty“ programu (ili izvan njega) ostvarenih kod korištenja usluga, radi ostvarenja pogodnosti predviđenih loyalty programom i profiliranja mojih potrošačkih navika u svrhu statističke obrade i pružanja posebnih pogodnosti;
  2. zaštita osoba i imovine;
  3. u promotivne svrhe za upućivanje promotivnog materijala, marketinških obavijesti o pogodnostima, i obavijesti o provođenju nagradnih igara i izvlačenja i drugih marketinških obavijesti vezanih uz Marughe te provođenje anketa i istraživanja, putem elektronske pošte, SMS-a, promotivnim pozivima, drugim elektronskim sredstvima komunikacije, upućivanjem papirnatih sadržaja, ako samo dao privolu za slanje promotivnog materijala.

Svrhe obrade radi slanja newslettera
Elektronska pošta se prikuplja radi slanja biltena – newslettera.

Način obrade:
Moji osobni podaci se obrađuju od Marughe-a i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade osobnih podataka ugovornih partnera Marughe-a, uz primjenu svih propisanih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite mojih osobnih podataka.
Podatke o korištenim uslugama Marughe može koristiti radi izbora sadržaja marketinških obavijesti koje će upućivati. Navedena obrada uključuje profiliranje, ali ne i automatsko donošenje odluka. Moji podaci se mogu ustupati zbog udovoljavanja pozitivnim propisima, kao što je moguće i dijeljenje osobnih podataka ispitanika s tvrtkom Google Ireland, Facebook Ireland ltd., Instragam Inc.

Pravna osnova obrade
Osobni podaci se obrađuju na temelju ispunjenja ugovorne obveze, udovoljavanja propisima, zaštite zaposlenika, ispitanika i drugih, legitimnog poslovnog interesa i ove moje privole te kao korisnika loyalty programa.

Razdoblje pohrane osobnih podataka
Marughe pohranjuje osobne informacije o meni u razdoblju potrebnom radi ispunjenja svrhe radi koje je informacija prikupljena, obično za vrijeme ugovornog odnosa i za bilo koje razdoblje nakon toga što je zakonski obvezatno ili dozvoljeno po primjenjivom pravu. Marughe-ova pravila pohrane odražavaju primjenjive rokove zastare i zakonske zahtjeve.

Podaci se brišu odmah po:

  1. mojem zahtjevu da me se isključi iz loyalty programa;
  2. ukidanjem loyalty programa od strane Marughe-a;
  3. opozivom ove privole;

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Djelomično u odnosu podatke za sudjelovanje u „loyalty“ programu, za sudjelovanje u marketinškim programima i za slanje biltena – newslettera. Nakon opoziva privole Marughe neće obrađivati podatke za koje je privola bila dana i povučena, te će ih brisati.

MOJA PRAVA KAO KORISNIKA
Pravo na pristup osobnim podacima
Imam pravo pristupiti osobnim podacima te od Marughe-a dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na mene odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o mojim pravima kao ispitanika u pogledu ispravka, brisanja, ograničavanja obrade, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu i druge relevantne informacije vezane uz obradu. Osim ako zatražim drugačije, ove se informacije daju u elektroničkom obliku putem elektronske pošte.

Pravo na ispravak
Imam pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se na mene odnose.

Pravo na brisanje
Imam pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na mene odnose, u kojem slučaju može prestati moje sudjelovanje u loyalty programu, sudjelovanju u marketinškim programima te prestanak primanja biltena – newslettera, ovisno o podacima čije brisanje tražim.

Pravo na ograničenje obrade
Imam pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na mene odnose.

Pravo na prigovor
Imam uvijek pravo uložiti prigovor na obradu mojih osobnih podataka koji se odnose na mene. Imam uvijek posebno pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na mene u promotivne svrhe za upućivanje promotivnog materijala, promotivnih obavijesti i obavijesti o provođenju nagradnih igara i izvlačenja i drugih promotivnih obavijesti vezanih uz Marughe i povezana društva te provođenje anketa i istraživanja, putem elektronske pošte, SMS-a, promotivnim pozivima, drugim elektronskim sredstvima komunikacije, upućivanjem papirnatih sadržaja te ako se tome usprotivim moji se osobni podaci više neće obrađivati u te svrhe.

Pravo na prenosivost podataka
Imam pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na mene i prenijeti ih a kod drugog voditelja obrade. Ako je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem. Ova prava se ostvaruju pisanim putem na adresu Marughe-a ili službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakti objavljeni na web stranici voditelja obrade ili dostupni na recepcijama Marughe-a, odnosno navedeni u uvodnom dijelu ove privole.
Imam pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr. Pružanje osobnih podataka iz ove privole je nužno za korištenje usluga Marughe-a, za pristupanje i sudjelovanje u loyalty programu, primanje profiliranih promotivnih obavijesti i newslettera. Podaci se pružaju na ugovornoj osnovi, temeljem moje privole.

Detaljnije podatke mogu pronaći uvidom u Pravilnik o zaštiti i obradi osnovnih podataka dostupan na: www.villamalie.com, Politiku privatnosti kao i detaljnije informacije o cookijima dostupnu na: www.villamalie.com.

Prihvaćanjem ove privole suglasan sam sa sljedećim:

  • Da sam suglasan da bez ikakvog mog daljnjeg privoljenja Marughe prikuplja i obrađuje osobne podatke kako je to navedeno u prethodnim točkama ove Privole;
  • Želim sudjelovati u „loyalty“ programu na mom korisničkom računu
  • Želim primati marketinški materijal i obavijesti o pogodnostima, te obavijesti o akcijama i sniženjima, posebnim ponudama, o nagradnim igrama i izvlačenjima, provođenja anketa i istraživanja u sklopu „loyalty“ programa ili neovisno o sudjelovanju u tom programu;

Želim primati bilten – newsletter Marughe-a i povezanih društava na moju elektronsku poštu

IME I PREZIME: ______________
E-MAIL: ______________
DRŽAVA: ______________
Datum: ______________
Potpis: ______________